พระสีวลี เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

พระสิวลี

“พระสีวลี” ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนศรัทธา และตามหามาบูชากันมากมาย ด้วยความเชื่อที่ว่าการได้บูชา “พระสีวลี เทพ” จะช่วยนำพาให้เกิดโชค ลาภ ยศ ต่างๆ เจริญในหน้าที่การงานมากขึ้นนั้นเอง

ตำนาน “พระสีวลี”

กล่าวกันว่า “พระสีวลี” ถือเป็นพระอรหันต์พระองค์หนึ่ง 1 ใน 80 องค์ ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญในการช่วยเผยแพร่พระศาสนาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงดำรงพระชนมชีพอยู่ ถือเป็นผู้มีบุญมากมาตั้งแต่อดีตชาติ จนมาเกิดในครรภ์ของพระนางสุปปวาส ผู้เป็นพระราชธิดาของพระราชาแห่เมืองโกลิยะ แถมด้วยตำนานเหนือโลกว่าต้องอุ้มทองนานกว่า 7 ปี 7 เดือน และ 7 วัน จึงจะลืมตาดูโลก และมีศักดิ์เป็นเจ้าชายของ โกลิยวงศ์ ตอนอยู่ในท้องก็มอบโชคลาภให้แก่มารดา พอประสูติออกมาก็ให้โชคลาภแก่บ้านเมือง และได้รับถวายนามว่า “สีวลีกุมาร” ในภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาเสวยภัตตาหารตามคำนิมนต์ของราชวงศ์โกลิยวงศ์ องค์ชายน้อยสีวลีกุมารก็ได้ทำหน้าที่ถือกระบอกกรองน้ำถวายให้กับพระพุทธเจ้าด้วยตนเองตลอด 7 วัน ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเมื่อเติบโตมาองค์ชายสีวลี จึงได้ขอออกบวช ณ สำนักพระสารีบุตร อีกทั้งด้วยบุญบารมีและสติปัญญาอันชาญฉลาดจึงทำให้บรรลุพระธรรมสู่อรหันต์ได้ในขณะที่ปลงผมออกบวชนั้นเอง ด้วยความที่มีผลบุญเกื้อหนุนในด้านโชคลาภเป็นอย่างมากทำให้พระพุทธองค์ได้ยกย่องว่า เป็นเอตทัคคะหรือผู้ที่เก่งกาจในทางผู้มีลาภมาก

การเคารพบูชาของคนทั่วไป

จากตำนานที่ได้กล่าวไปแล้วด้วยเหตุที่ “พระสีวลี” เป็นผู้โดดเด่นในเรื่องโชคลาภเป็นอันมากนี่เอง ทำให้มีกลุ่มคนผู้มีศรัทธาพากันเชื่อว่าหากได้ทำการสักการะบูชาพระสีวลี เป็นประจำทุกคืนวันแล้ว ก็ย่อมจะช่วยดลบันดาลให้เกิดโชคลาภและความเจริญในเงินทองและหน้าที่การงานต่าง ๆ มาให้มากขึ้นในชีวิต โดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือทำมาค้าขาย หากแต่ว่าจะต้องอยู่ในศีล ในธรรม ด้วย จึงจะเกิดผล ไม่เว้นแม้แต่นักแทงบอลออนไลน์เองก็ยังต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบางครั้ง

เครื่องรางของขลัง “พระสีวลี”

ในปัจจุบันก็มีเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายสำนักต่างพากันจัดทำวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง ที่อธิฐานจิตนำเอาบารมีของ “พระสีวลี” มาช่วยปลุกเสก ไม่ว่าจะเป็นรูป หรือรูปปั้นที่เราเรียกกันว่าพระพุทธรูป โดยปางที่นิยมทำและคนชอบนำมาบูชากันมากที่สุดก็คือ “พระสีวลีปางธุดงค์” ที่มีทั้งแบบรูปหล่อขนาดใหญ่เท่าคนจริง ๆ แบบพระพิมพ์ขนาดเล็กไว้คลองคอ เป็นต้น
จากที่กล่าวมาทั้งหมดจึงเป็นตำนานของหนึ่งในเทพผู้บัลดาลโชคลาภที่ผู้คนต่างเคารพบูชานามว่า “พระสีวลี”